Klachtenprocedure

Klachten procedure

Klachtenprocedure

Wij werken hard om de gevraagde diensten naar wens in te vullen en te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat een ouder of school niet tevreden is over het door ons geleverde werk. Geef dit alstublieft bij ons aan, zodat wij in een gesprek het één en ander kunnen verhelderen en mogelijk tot een oplossing kunnen komen. Mocht je – ondanks een gesprek – ontevreden blijven, kun je een klacht indienen.

Fierijn Expertise is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen in Nederland (P3NL). Via deze organisatie kun je contact opnemen met een volledig onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze persoon zal je helpen bij het indienen en de verdere afhandeling van de klacht die betrekking heeft op het algemene functioneren. Het inschakelen van een klachtenfunctionaris en het indienen van een klacht kan via www.klachtencompany.nl.

Vind je dat er in strijd met de beroepscode van de NVO of het NIP is gehandeld en overweeg je een klacht voor te leggen aan het College van Toezicht van de NVO of het NIP? Zowel op de website van de NVO als de website van het NIP kun je de beroepscode (beroepscode NVO, beroepscode NIP) vinden, evenals meer informatie over de klachtenprocedure (klachtenprocedure NVO, klachtenprocedure NIP). Tevens zijn wij als praktijk aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Ook via hen kun je een klacht indienen als je vindt dat het handelen in strijd is met de professionele standaard (klachtenregeling SKJ).

Heb je te maken met zorgverlening binnen de Generalistische Basis GGZ? Dan is het goed om te weten dat je te allen tijde contact op kunt nemen met een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Hiervoor kun je terecht bij Jeugdstem.

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen (kinderen, jongeren en volwassenen) die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen of klachten over heeft, kan hier terecht voor informatie, advies of ondersteuning. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Fierijn Expertise.

Jeugdstem is bereikbaar via het telefoonnummer 088 – 555 1000 of middels de chat via www.jeugdstem.nl