Klachtenprocedure

Klachten procedure

Klachtenprocedure

Wij werken hard om de gevraagde diensten naar wens in te vullen en te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat een ouder of school niet tevreden is over het door ons geleverde werk. Geef dit alstublieft bij ons aan, zodat wij in een gesprek het één en ander kunnen verhelderen en mogelijk tot een oplossing kunnen komen. Mocht je – ondanks een gesprek – ontevreden blijven, kun je een klacht indienen.

Fierijn Expertise is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen in Nederland (P3NL). Via deze organisatie kun je contact opnemen met een volledig onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze persoon zal je helpen bij het indienen en de verdere afhandeling van de klacht die betrekking heeft op het algemene functioneren. Het inschakelen van een klachtenfunctionaris en het indienen van een klacht kan via www.klachtencompany.nl.

Vind je dat er in strijd met de beroepscode van de NVO of het NIP is gehandeld en overweeg je een klacht voor te leggen aan het College van Toezicht van de NVO of het NIP? Zowel op de website van de NVO als de website van het NIP kun je de beroepscode (beroepscode NVO, beroepscode NIP) vinden, evenals meer informatie over de klachtenprocedure (klachtenprocedure NVO, klachtenprocedure NIP). Tevens zijn wij als praktijk aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Ook via hen kun je een klacht indienen als je vindt dat het handelen in strijd is met de professionele standaard (klachtenregeling SKJ).