Registraties

Registraties

Het gehele team van Fierijn Expertise staat geregistreerd binnen de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Daarnaast zijn de orthopedagogen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Onderwijskundigen en pedagogen (NVO). De psychologen zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut Psychologen (NIP).

Zowel de orthopedagogen als psychologen werken volgens de professionele standaard (de gedrags- en beroepsregels) zoals opgesteld door de SKJ, de NVO en het NIP.